Gây bất ổn ở Đồng Tâm: Các phe nhóm lợi ích đang toan tính gì?

Người dân Đồng Tâm vừa báo tin: Chiều qua, Cơ quan Cảnh sát Điều tra CAHN lại tống đạt Giấy Triệu tập đến người dân. Lần này không phải là giấy triệu tập chung chung, mà là “Giấy triệu tập BỊ CAN” đối với 3 công dân xã Đồng Tâm, trong đó có ông Lê […]

Bài Gây bất ổn ở Đồng Tâm: Các phe nhóm lợi ích đang toan tính gì? đến từ Chân Trời Mới Media. Xin hãy ghi danh với Chân Trời Mới Media để nhận bài trong hộp thư hàng ngày.

(Visited 1 times, 1 visits today)