Gạc Ma: Đầu Súng Đảng Treo

Gạc Ma: Đầu Súng Đảng Treo

Thật là bi hài với một nhà nước cầm quyền lại run sợ trước kẻ thù phương Bắc xâm lược biển đảo, bắn giết chiến sĩ của ta, coi chuyện đó là “nhạy cảm”. Trong khi, những biến cố nồi da xẻ thịt, chém giết lẫn nhau trong cuộc chiến Nam – Bắc thì cộng sản Hà Nội lại tổ chức một cách rầm rộ, coi đó là niềm tự hào, sự kiêu hãnh và hào hùng.

Xin bạn xem tiếp bài Gạc Ma: Đầu Súng Đảng Treo tại Chân Trời Mới Media.

(Visited 5 times, 1 visits today)