G20: Ngày cuối hội đàm ‘rất khó khăn’

Giới lãnh đạo chuẩn bị nhóm họp ngày cuối cùng tại hội nghị thượng đỉnh ở Hamburg trong lúc các bên nỗ lực thu hẹp khác biệt.

(Visited 1 times, 1 visits today)