Formosa lawsuit rejected Int Dang Huu Nam

506 petitions of the victims of a steel plant in Vung Ang in Ha Tinh Formosa was sent back because of “lack of documentation and evidence to prove actual damages.”

Phu Yen priest, Anthony Dang Huu Nam, the instructor of this class action said…

(
Linh mục quản xứ Phú Yên, Antôn Đặng Hữu Nam, người hướng dẫn vụ kiện tập thể này cho SBS Radio biết sẽ nộp đơn trở lại và nói việc bác đơn là đi ngược lại với trình tự tố tụng.
 )

(Visited 1 times, 1 visits today)