Đừng tự mình chui dần vào rọ

Đừng tự mình chui dần vào rọ

Fb. Nguyễn Ngọc Chu|

Tổng thống Nga Putin đang thúc đẩy thanh toán song phương không sử dụng đồng Đô la do bị Mỹ và phương Tây cấm vận quá ngặt nghèo. Nhưng đó là thanh toán qua ngân hàng. Khác xa với thanh toán tiền mặt ở biên giới Việt – Trung mà Thông tư số 19/2018TT-NHNN pháp định hóa. Hệ lụy của Thông tư số 19/2018TT-NHNN đang còn trùng điệp phía trước mà những người cho ra đời nó không thể tiên liệu hết.

Xin bạn xem tiếp bài Đừng tự mình chui dần vào rọ tại Chân Trời Mới Media.

(Visited 1 times, 1 visits today)