Đức ‘chưa biết Trịnh Xuân Thanh ở đâu’

Sứ quán Đức nói chưa có thông tin ông Trịnh Xuân Thanh ở đâu nên chưa đặt câu hỏi về việc dẫn độ.

(Visited 1 times, 1 visits today)