Dự thảo thuế tài sản “bất hợp lý” còn lâu mới trở thành hiện thực?

Dư luận Việt Nam sôi sục phản đối đề xuất của Bộ Tài chính về đánh thuế tài sản. Cựu Thứ trưởng Tài nguyên và Môi trường nhận định dự thảo “còn lâu” mới trở thành luật.

(Visited 1 times, 1 visits today)