Dự thảo sửa đổi Luật lao động cơ bản thông qua vòng sơ thẩm, giữ nguyên các điều khoản chuyển sang phần hiệp thương

    Ngày 4/12 Uỷ ban Kinh tế và Uỷ ban Bảo vệ Môi trường y tế và Phúc lợi xã hội tại Viện Lập pháp đã cùng nhau thẩm xét Dự thảo sửa đổi Luật lao động cơ bản, ban đầu làm việc với tốc độ chậm, thế nhưng sau khi trải qua 13 tiếng đồng hồ thảo luận, dự thảo sửa đổi luật do uỷ viên Đảng Dân Tiến đề xuất đã được giữ nguyên văn bản và chuyển giao cho kỳ họp của Viện Lập pháp, bên cạnh đó chủ tịch Hội nghị và uỷ viên Đảng Dân Tiến Lâm Tịnh Nghĩa cũng tuyên bố quyết nghị, với 15 người tán thành và 7 người phản đối, dự thảo sửa đổi bước đầu được thông qua, nguyên văn dự thảo được giữ nguyên và trước khi chuyển giao cho kỳ họp Viện Lập pháp cần phải có sự hiệp thương của Đảng bộ. Do sau khi dự thảo sửa đổi được thông qua thì cần phải có thời gian hiệp thương 1 tháng, cho nên dự tính nhanh nhất là vào ngày 5/1/2018 mới được đưa ra thẩm xét tại cuộc họp lâm thời của Viện Lập pháp.
 
    Dự thảo sửa đổi Luật lao động cơ bản được thông qua vòng sơ thẩm đã khiến cho đoàn thể lao động vô cùng bất mãn. Sáng ngày 5/12 tổng thống Thái Anh Văn đã chia sẻ một bài phát biểu trên trang Facebook cho biết, trong thời gian này, mọi người đã đưa ra nhiều ý kiến đóng góp và lời phê bình rất trân quý, bất kể là cơ quan chính phủ, là Đảng bộ Đảng Dân tiến hay là cá nhân tổng thống, đều sẽ thành thật đón nhận.
 
    Tổng thống cho biết tất cả những chính sách được đề xuất bà và thủ tướng Lại Thanh Đức cũng như bộ máy chấp chính cùng nhau gánh lấy trách nhiệm, bản thân là tổng thống và chủ tịch Đảng bà sẽ là người chịu trách nhiệm cuối cùng.
 
Bích Ngân

(Visited 1 times, 1 visits today)