Dự luật ập đặc khu cho thuê 99 năm

Dự luật ập đặc khu cho thuê 99 năm

Ba đặc khu kinh tế Vân Đồn, Bắc Vân Phong và Phú Quốc dành cho TC thuê 99 năm đã dấy lên một làn sóng chống đối nhà cầm quyền Hà Nội một cách mạnh mẽ chưa từng thấy. Cả nước đang xôn xao. bày tỏ nguyện vọng được trưng cầu ý kiến trong sự thờ ơ của lãnh đạo ĐCSVN.

Những phát biểu của họ cho thấy là việc lập 3 đặc khu là chuyện đã rồi, chỉ còn chờ Quốc hội bấm nút cho qua chính thức vào ngày 15.6 tới đây.

Chưa bao giờ đất nước lâm nguy như hiện tại. Vận mệnh đất nước đang phụ thuộc vào sự quan tâm dấn thân của toàn dân, khi lãnh đạo rắp tâm dâng giang sơn cho kẻ thù phương Bắc.

(Visited 1 times, 1 visits today)