Đồng Tâm: Người dân cảnh báo ông Nguyễn Đức Chung

Đồng Tâm: Người dân cảnh báo ông Nguyễn Đức Chung

Nhân dân đồng tâm quyết tâm giữ bằng được đất của mình, kiên quyết không để bọn tham nhũng cướp mất.

Trích đoạn video cuộc họp thường kỳ của bà con Đồng Tâm hôm 19 Tháng 10, 2017.

Nguồn: Fb. Công Lê

(Visited 1 times, 1 visits today)