Donald Trump: Bắc Hàn ‘nên biết sợ’

Tổng thống Mỹ Donald Trump cảnh báo Bắc Hàn ‘nên biết sợ’ nếu gây chuyện với Mỹ.

(Visited 8 times, 1 visits today)