Đôi điều trao đổi với nhà báo Lê Kiên: không phải cứ ‘đặc khu’ là cải cách

Đôi điều trao đổi với nhà báo Lê Kiên: không phải cứ ‘đặc khu’ là cải cách

Khi Lê Kiên nói anh ‘cầu nguyện cho VN cải cách, đổi mới’, nhưng anh lại tự mâu thuẫn khi ‘ủng hộ mạnh mẽ chủ trương của Đảng và Chính phủ với quyết tâm làm cho được’. Bởi đâu phải ‘đặc khu’ là đổi mới, là cải cách.

Xin bạn xem tiếp bài Đôi điều trao đổi với nhà báo Lê Kiên: không phải cứ ‘đặc khu’ là cải cách tại Chân Trời Mới Media.

(Visited 1 times, 1 visits today)