Doanh thu của ngành sản xuất trong quý đầu tăng trưởng tích cực

Theo thống kê của Bộ kinh tế Đài Loan, doanh thu của ngành sản xuất trong quý 1 năm nay là 6275 tỷ 900 triệu Đài tệ, tăng 0,7%, liên tục tăng trưởng trong 6 mùa liên tiếp, ngày 11/6, Bộ kinh tế cho biết, theo sự tăng trưởng ổn định của kinh tế toàn cầu, dự kiến doanh thu ngành sản xuất trong quý 2 cũng có thể duy trì trên đà tăng trưởng tích cực.
 
Ngày 11/6, Ban thống kê của Bộ kinh tế công bố số liệu thống kê về tình hình doanh thu và đầu tư của ngành sản xuất trong quý 1. Quan sát các ngành nghề khác, mặc dù nhu cầu về thiết bị di động cầm tay giảm đi, nhưng tổng doanh thu đầu tư ngành sản xuất của ngành điện tử máy tính và ngành công nghiệp sản phẩm quang học vẫn nhiều nhất.
 
Ban thống kê phân tích, với sự mở rộng của các ứng dụng công nghệ trí tuệ mới nổi và sự khôi phục kinh tế, đã thúc đẩy ý muốn đầu tư, thêm vào đó là các nhà sản xuất chất bán dẫn tiếp tục mở rộng đầu tư quy trình nâng cao, có ích trong việc thúc đẩy sự tăng trưởng của việc mua sắm tài sản cố định trong quý II.
 
Lệ Phương
 

(Visited 6 times, 1 visits today)