Doanh nghiệp hoạt động trong lĩnh vực chăm sóc dài hạn phản đối sự bất công trong phân bổ nguồn lực hỗ trợ chăm sóc dài hạn

Chính phủ mới dốc sức thúc đẩy chính sách chăm sóc dài hạn 2.0, tuy nhiên, tổ chức “Liên minh hành động dẹp tan chủ nghĩa cộng sản về chăm sóc dài hạn” do các chủ doanh nghiệp kinh doanh dịch vụ chăm sóc dài hạn quy mô nhỏ thành lập đã tập kết trước đại lộ Ketagalan vào ngày 20-11, và chuyển đơn trần tình lên Phủ Tổng thống, để phản đối chính sách chăm sóc dài hạn 2.0 không những đã bỏ qua 2.529 các “cơ sở quan tâm chăm sóc hiện có tại khu dân cư”, việc phân phối ngân sách của chính sách chăm sóc dài hạn 2.0 hoàn toàn tập trung vào hạng mục dịch vụ chăm sóc tại nhà, và thành lập các thể chế phục vụ theo các cấp ABC, không tạo lợi ích thực chất cho những người bị mất khả năng tự chăm sóc cấp độ nặng do gia đình tự chăm sóc tại nhà và ở tại các cơ sở dịch vụ chăm sóc, phân bổ không công bằng.
 
Tổ chức “Liên minh hành động dẹp tan chủ nghĩa cộng sản về chăm sóc dài hạn” chủ trương, chính sách chăm sóc dài hạn 2.0 cần phải tham chiếu trợ cấp chăm sóc tại nhà mỗi tháng 90 tiếng đồng hồ, ưu tiên trực tiếp trợ cấp cho các gia đình có người mất khả năng tự chăm sóc cấp độ nặng mỗi tháng 12.600 Đài tệ, và mở cửa cho tư nhân, cá nhân hoặc công ty được kinh doanh cơ sở chăm sóc dài hạn có cung cấp chỗ ở, hủy bỏ hạn chế hiện tại đối với các cơ sở kinh doanh chăm sóc dài hạn có cung cấp chỗ ở của tư nhân nhiều nhất chỉ được 49 giường, tăng lên thành cơ sở có trên 100 giường phải thành lập pháp nhân chăm sóc dài hạn, còn cơ sở dưới 100 giường được coi là cơ quan chăm sóc dài hạn tư nhân. Hội trưởng Hiệp hội chăm sóc dài hạn thành phố Đào Viên Phan Chính Thông nói 161120-05: “Hiện tại chúng tô là 49 giường, về sau chúng tôi sẽ yêu cầu trên 100 giường phải làm thủ tục đăng ký pháp nhân, dưới 100 giường không cần đăng ký pháp nhân, tư nhân và công ty đều có thể gia nhập hàng ngũ chăm sóc dài hạn.”
 
Tổ chức “Liên minh hành động dẹp tan chủ nghĩa cộng sản về chăm sóc dài hạn” cho biết, chính phủ hạn chế thể chế chăm sóc dài hạn không được hoạt động mang tính chất kinh doanh, lại định ra rất nhiều quy định bất hợp lý, nếu không phá bỏ một cách triệt để, sẽ ảnh hưởng nghiêm trọng đến sự phát triển bình thường của ngành dịch vụ chăm sóc dài hạn của Đài Loan.
Hải Ly

(Visited 1 times, 1 visits today)