Đoàn xe Nato bị tấn công ở Afghanistan

Ít nhất 8 người chết trong một cuộc tấn công liều chết nhắm vào một đoàn xe làm nhiệm vụ cho Nato tại Afghanistan.

(Visited 2 times, 1 visits today)