Định khi dễ Dân đến bao giờ?

Định khi dễ Dân đến bao giờ?

Gs. Hà Văn Thịnh – Fb. Văn Thịnh Hà|

Bộ GTVT khinh dân, coi thường luật pháp!

Trước hết, xin thưa, kết luận đó không phải do ai đó nghĩ ra mà là Ý của ĐBQH Trần Quang Chiểu, Ủy viên Thường vụ Ủy ban Tài chính – Ngân sách của Quốc hội.

KHÔNG THỂ bắt DÂN gánh, chịu cái (mà) NHÀ NƯỚC làm SAI?!

Xin bạn xem tiếp bài Định khi dễ Dân đến bao giờ? tại Chân Trời Mới Media.

(Visited 7 times, 1 visits today)