Di dân Việt bị giam ở Nhật kêu đau trước khi chết

Ông Nguyen The Hung đã than bị đau trong suốt thời gian bị giam giữ một tuần trước khi qua đời trong phòng giam tại một trung tâm giam giữ di dân của Nhật Bản

(Visited 1 times, 1 visits today)