Địa chính trị thế giới đã thay đổi như thế nào trong thời gian qua

Địa chính trị thế giới đã thay đổi như thế nào trong thời gian qua

Xem ra, căn nguyên của mọi bi kịch của dân tộc này vẫn còn nguyên đó – thứ chủ nghĩa quái thai và một thể chế toàn trị, bán nước hại dân CSVN vẫn đang tồn tại dai dẳng như loài trùng độc ăn vào huyết tủy của dân tộc này. Nếu thể chế này còn tồn tại đến 2020, chẳng những mọi sự thay đổi tốt đẹp không thể đến, mà ngày diệt vong của dân tộc chẳng còn bao xa.

Xin bạn xem tiếp bài Địa chính trị thế giới đã thay đổi như thế nào trong thời gian qua tại Chân Trời Mới Media.

(Visited 1 times, 1 visits today)