Đẩy nhanh tốc độ thắp lửa, Bộ Công nghệ xây dựng “Căn cứ địa tự chế tạo sáng tạo người máy thông minh”

Để đẩy nhanh tốc độ phát triển ngành người máy thông minh của Đài Loan, vào ngày 3-5 Bộ Công nghệ tuyên bố trong vòng 4 năm tới, sẽ xây dựng “Căn cứ địa tự chế tạo sáng tạo người máy thông minh” tại Khu công nghệ cao Trung bộ và Khu công nghệ cao Nam bộ. Bộ trưởng Bộ Công nghệ Trần Lương Cơ cho biết, phát triển người máy thông minh là một xu thế chủ yếu trong tương lai, tuy nhiên môi trường công nghệ của Đài Loan hiện tại vẫn chưa đủ hoàn thiện, do vậy , Bộ Công nghệ sẽ tận dụng nguồn tài nguyên của của hai khu công nghệ nêu trên để xây dựng “Căn cứ địa tự chế tạo sáng tạo người máy thông minh” tại hai khu công nghệ cao đó, để những “Nhà chế tạo” (Maker) có tâm đầu tư trong lĩnh vực này, các nhóm sáng tạo mới, các cơ quan pháp nhân, trường học, sẽ triển khai công tác nghiên cứu phát triển sáng tạo liên quan tại đây.
 
Ông Trần Lương Cơ chỉ ra, căn cứ địa này giống như phòng tập GYM, sẽ cung cấp cho hội viên phần cứng, phần mềm để phục vụ cho việc phát triển người máy thông minh, cũng sẽ giới thiệu đế kết nối với các công ty trong khu công nghệ, thỏa mãn nhu cầu của hội viên, không những giá thành nghiên cứu phát triển thấp, mà cũng đạt được hiệu quả cao.
 
Ông Trần Lương Cơ nói, tôi muốn linh kiện vật liệu nào thì in vật liệu linh kiện đó, có thể trực tiếp kiểm tra, kiểm tra thử nếu có lỗi, thì ngay lập tức có thể làm lại cái khác để kiểm tra lại, để quá trình học tập và phát huy sáng tạo có thể rất ngắn, nhưng có thể xảy ra đồng thời tại nơi này. Sau khi tôi đã thử xong, tôi có thể biết được hình thích phục vụ mà tôi muốn.”
 
Ông Trần Lương Cơ cho biết, dự kiến trong vòng 4 năm tới, sẽ rót cho kế hoạch này nguồn kinh phí 2 tỷ Đài tệ, hy vọng có tác dụng thắp lửa cho sự phát triển ngành người máy thông minh của Đài Loan, dự định tới năm 2020, căn cứ địa này sẽ bồi dưỡng được 50 công ty sáng tạo mới, 4000 nhân tài, và cả kỹ thuật “chế tạo” mấu chốt, đạt trên 30 bộ sản phẩm. Tuy nhiên, ông Trần Lương Cơ cũng đề cập tới việc, do kinh phí được trích từ Kế hoạch kiến thiết cơ sở trong tương lai, nếu việc xin kinh phí không thuận lợi, Bộ Công nghệ sẽ chi từ nguồn dự toán về công nghệ, tiến hành theo quy mô nhỏ.
Hải Ly

(Visited 1 times, 1 visits today)