Đào tạo Tân Di dân tham chính, đảng Dân tiến sẽ dành một ghế đại biểu hội đồng nhân dân cho Tân Di dân

    Trong kế hoạch bầu cử năm 2018 của đảng Dân tiến có thêm “Điều khoản Thanh niên và Đa nguyên”, hy vọng thông qua việc thăm dò tỷ trọng 10% cổ vũ thanh niên và cộng đồng Tân Di dân tham gia cuộc bầu chọn đại biểu hội đồng nhân dân tại 6 thành phố lớn, sau khi tham khảo ý kiến của nhiều đơn vị, đảng Dân tiến xác định ít nhất sẽ có 1 ghế dành cho Tân Di dân. Phó Bí thư đảng Dân tiến Từ Giai Thanh cho biết, ngưỡng cửa tham chính của Tân Di dân tương đối cao, đảng Dân tiến sẽ tiếp tục đào tạo các bạn Tân Di dân tham gia công tác xã hội, mặc dù lần này số lượng tham gia cuộc bầu cử của Tân Di dân không nhiều, những lần sau nhất định sẽ tăng rõ rệt.
 
    Phó bí thư Từ Giai Thanh cho biết, ngay từ tháng 1 đảng Dân tiến đã chính thức đề cử cô La Mỹ Linh, hiện là đại biểu hội đồng nhân dân của đảng Dân tiến tại huyện Nam Đầu, tiếp tục tranh cử tái nhiệm, năm 2014 cô La Mỹ Linh với tư cách là cử tri độc lập đứng ra tranh cử chức đại biểu hội đồng nhân dân tại địa phương, sau đó tiếp nhận lời mời gia nhập của đảng Dân tiến, lần này đảng Dân tiến cũng ủng hộ cô tái tranh cử, do đó đảng Dân tiến được xem là chính đảng đầu tiên đề cử Tân Di dân tham gia tranh cử.
 
    Cô Từ Giai Thanh: “Lần này thì ngay vào tháng 1 chúng tôi đã đề cử cô ấy đại diện cho đảng Dân tiến tái tranh cử. Chúng tôi cũng đang tích cực tìm kiếm những đại biểu hội đồng nhân dân như vậy từ cộng đồng Tân Di dân, có một điều chắc chắn là tỷ lệ Tân Di dân hiện đang trên đà tăng trưởng, chúng tôi cho rằng lần này con số tham chính không nhiều, nhưng lần sau nhất định sẽ tăng cao.”
 
    Từ Giai Thanh cũng cho biết, mặc dù có nhiều Tân Di dân cũng muốn tham gia công tác chính trị, thế nhưng do gia đình không ủng hộ và kinh tế cũng còn khó khăn, vẫn cần phải có thời gian khắc phục những tình trạng như vậy.
 
Bích Ngân

(Visited 1 times, 1 visits today)