Danke Dr. Rupert Neudeck

Danke Dr. Rupert Neudeck

Ca Đoàn Công Giáo Việt Nam từ Hamburg với nhạc phẩm „Cap Anamur“ trong buổi lễ khánh thành tượng Dr. Rupert Neudeck tại thành phố Troisdorf – Đức quốc ngày 12.5.2018.

(Visited 1 times, 1 visits today)