Đảng viên Việt Tân ‘cảm mến’ nghệ sĩ Thành Lộc

Trinity Hồng Thuận từ đảng Việt Tân nói cô quý nghệ sỹ Thành Lộc vì ông “lên án nhiều tiêu cực” trong xã hội Việt Nam.

(Visited 1 times, 1 visits today)