Đằng sau hội nghị với các chức sắc tôn giáo

Thủ tướng Phúc vừa gặp gỡ với 55 chức sắc tôn giáo trong nước. Ông khẳng định ‘chính sách nhất quán, đúng đắn của Đảng và Nhà nước về tự do tín ngưỡng, tôn giáo’

(Visited 1 times, 1 visits today)