Dáng hình phụ nữ

Dáng hình phụ nữ

Đột nhiên, lúc ấy tôi nhớ chị Trần Thị Nga vô cùng. Và nhớ đến những người mẹ, người chị, người vợ mà tôi biết lẫn vô danh, họ vẫn đang mải miết thực hành làm người trên đất nước này. Tôi nhớ gương mặt của họ, dáng hình số phận của họ. Tôi nhớ đến rơi nước mắt.

Xin bạn xem tiếp bài Dáng hình phụ nữ tại Chân Trời Mới Media.

(Visited 4 times, 1 visits today)