Dân Đồng Tâm kỷ niệm một năm biến cố 15/4

Dân Đồng Tâm kỷ niệm một năm biến cố 15/4

Hôm 15/4, nhằm đánh dấu một năm biến cố Đồng Tâm, hàng trăm dân làng đã tổ chức buổi kỷ niệm, điểm lại những nét chính trong toàn bộ quá trình “vừa gìn giữ người, vừa bảo vệ đất” cũng như thảo luận những diễn biến tiếp theo.

Xin bạn xem tiếp bài Dân Đồng Tâm kỷ niệm một năm biến cố 15/4 tại Chân Trời Mới Media.

(Visited 1 times, 1 visits today)