Dân Biểu Úc lên tiếng cho ba Tù Nhân Lương Tâm

Dân Biểu Úc lên tiếng cho ba Tù Nhân Lương Tâm

“Với tư thế của Úc là thành viên của Hội Đồng Nhân Quyền LHQ và với phán quyết rõ ràng của Ủy Ban Điều Tra LHQ về Bắt Giữ Tùy Tiện, tôi xin kêu gọi sự hỗ trợ của bà để thúc đẩy trả tự do cho ba nhà hoạt động nêu trên.”

Xin bạn xem tiếp bài Dân Biểu Úc lên tiếng cho ba Tù Nhân Lương Tâm tại Chân Trời Mới Media.

(Visited 1 times, 1 visits today)