Đại tá Tôn Thất Tuấn một thuyền nhân tại Hà Nội

Tuần qua Việt Museum đã có dịp đón tiếp riêng đại tá Tôn Thất Tuấn hiện là đương kim tùy viên quốc phòng của tòa đại sứ Hoa Kỳ tại Hà Nội

(Visited 1 times, 1 visits today)