Đặc khu: Nhất quyết bán nước!

Đặc khu: Nhất quyết bán nước!

Chủ tịch Quốc hội không giấu được sự ấm ức vì phải tổ chức cho các đại biểu Quốc hội thực hiện thủ tục bỏ phiếu tạm hoãn biểu quyết Dự luật về “Đơn vị Hành chính – Kinh tế Đặc biệt”, bà mắng dân ngu dốt (không hiểu, ngộ nhận), hồ đồ (bị lợi dụng).

Xin bạn xem tiếp bài Đặc khu: Nhất quyết bán nước! tại Chân Trời Mới Media.

(Visited 3 times, 1 visits today)