Đặc khu kinh tế – thảm họa mới

Đặc khu kinh tế – thảm họa mới

Với thực tế như vừa kể, “kỳ vọng” từ 2020 trở đi, ba đặc khu mới là Vân Đồn, Bắc Vân Phong, Phú Quốc sẽ giúp GDP địa phương (GRDP) tăng hàng tỉ Mỹ kim mỗi năm, từ 2030, nhờ các đặc khu này, thu nhập trung bình của dân chúng cư trú ở ba đặc khu mới sẽ đạt từ 12.000 Mỹ kim đến 13.000 Mỹ kim/người/năm… có phải là ngoa ngôn không

Xin bạn xem tiếp bài Đặc khu kinh tế – thảm họa mới tại Chân Trời Mới Media.

(Visited 2 times, 1 visits today)