Cựu đại sứ VN: Việt Nam có thể giúp Triều Tiên hội nhập quốc tế

Một cựu cán bộ ngoại giao của Việt Nam nói Việt Nam có thể giúp xây dựng một hình mẫu hội nhập quốc tế cho Triều Tiên, với kinh nghiệm của mình biến Hoa Kỳ từ thù thành bạn.

(Visited 2 times, 1 visits today)