Cuối Năm Đảng Vẫn Lạnh Chân

Từ trung tuần tháng 12/2016, người dân San Francisco, Mỹ, đã có thể trải nghiệm dịch vụ xe tự lái của Uber, dù mỗi xe vẫn còn kèm theo tài xế dự bị phía sau.

(Visited 1 times, 1 visits today)