Cuộc chiến tâm hồn

Cuộc chiến tâm hồn

Bây giờ, giả sử có chiến tranh thế giới hay chiến tranh khu vực xảy ra thì nghĩa lý gì nữa một khi cuộc chiến tâm hồn đã đến hồi kết, tâm hồn không còn chỗ đứng trên đất nước này. Và vô cảm, và máu lạnh, và đội trên đạp dưới, và đạp lên danh dự, lương tri để hưởng lạc

Xin bạn xem tiếp bài Cuộc chiến tâm hồn tại Chân Trời Mới Media.

(Visited 8 times, 1 visits today)