Cứ vay tiền của bọn tư bản giãy chết để quyết tâm tiến lên CNXH

Cứ vay tiền của bọn tư bản giãy chết để quyết tâm tiến lên CNXH

Fb. Ngô Trường An|

Theo công bố của Bộ Tài Chính trong năm 2018 này nhà nước bội chi ngân sách hơn 200 ngàn tỷ đồng.

Bội chi là sao? Nghĩa là làm ra thì ít, mà chi tiêu thì nhiều. Cụ thể, năm 2018 nhà nước thu thuế trong dân và doanh nghiệp cộng với bán tài nguyên quốc gia dự tính được 1,3 triệu tỷ, nhưng tổng chi trong năm phải hơn 1,5 triệu tỷ.

Xin bạn xem tiếp bài Cứ vay tiền của bọn tư bản giãy chết để quyết tâm tiến lên CNXH tại Chân Trời Mới Media.

(Visited 1 times, 1 visits today)