Cứ tưởng thời gu gồ chấm Tiên Lãng qua lâu rồi

Cứ tưởng thời gu gồ chấm Tiên Lãng qua lâu rồi

Blogger Nguyễn Thông|

Ông thượng tướng Võ Trọng Việt là Chủ nhiệm Ủy ban Quốc phòng và an ninh của quốc hội, tương đương hàm bộ trưởng trong chính phủ. Ủy ban này có tầm quan trọng quyết định việc thông qua hay không thông qua luật an ninh mạng, một luật đòi hỏi người chuẩn y nó phải có hiểu biết kỹ lưỡng, sâu sắc, trình độ cao, nắm rất vững về công nghệ thông tin…

Nhưng những gì ông Việt trình bày trước quốc hội thì chỉ có thể nói rằng hiểu biết của ông ấy về an ninh mạng, công nghệ thông tin chưa đạt trình độ i tờ, không bằng một đứa trẻ trâu.

Xin bạn xem tiếp bài Cứ tưởng thời gu gồ chấm Tiên Lãng qua lâu rồi tại Chân Trời Mới Media.

(Visited 1 times, 1 visits today)