CPJ: Việt Nam trong số những nước bỏ tù nhiều nhà báo nhất

Phúc trình hàng năm mới của Ủy ban Bảo vệ Nhà báo (CPJ) cho thấy Việt Nam nằm trong số những nước kết án tù nhiều nhà báo nhất trong bối cảnh có hơn 250 nhà báo bị đưa vào sau xong sắt trên toàn thế giới trong năm 2018.

(Visited 1 times, 1 visits today)