Cộng đồng gốc Việt vận động cho nhân quyền Việt Nam

Đông đảo cộng đồng gốc Việt tại Hoa Kỳ có mặt tại điện Capitol thủ đô Washington hôm 29/6 để vận động các dân biểu thực hiện các biện pháp chế tài thích đáng trước tình trạng vi phạm nhân quyền ở Việt Nam

(Visited 1 times, 1 visits today)