Công an Phú Quốc đấu tố người mua bán dâm trước cổng chợ

Công an Phú Quốc đấu tố người mua bán dâm trước cổng chợ

Công an dùng loa phóng thanh đọc rõ tên, quê quán và thân thế nạn nhân trước mặt đông đảo người qua lại, bao gồm cả những trẻ em. Khi đọc đến tên ai thì người đó phải tiến lên phía trước để mọi người nhận diện.

——————
Mời quý vị ghé thăm trang nhà của SBTN tại địa chỉ: WWW.SBTN.TV 

Các bạn sống ngoài Hoa Kỳ, muốn xem các chương trình của SBTN xin vào WWW.SBTNONLINE.TV

(Visited 1 times, 1 visits today)