Côn trùng và hào quang

Côn trùng và hào quang

Từ 2011 đến khi đột tử hồi hạ tuần tháng này, đã có bao giờ ông Quang phủ nhận huyền thoại tạo ra hào quang ấy cho mình như đã từng phủ nhận ông ủng hộ Luật Biểu tình, khiến tờ Tuổi Trẻ phải đình bản ấn bản trực tuyến trong ba tháng đâu.

Xin bạn xem tiếp bài Côn trùng và hào quang tại Chân Trời Mới Media.

(Visited 2 times, 1 visits today)