Con ‘giun’ xéo mãi cũng quằn

Con ‘giun’ xéo mãi cũng quằn

Trân Văn – Blog VOA

Tính chất, mức độ phản kháng đối với chuyện thu phí cho những công trình giao thông được đầu tư theo hình thức BOT càng lúc càng mãnh liệt và có khuynh hướng lan rộng trên toàn quốc. Sau Hà Tĩnh, Quảng Bình, Quảng Trị, Quảng Nam, Bình Định, Khánh Hòa, Bình Thuận, giờ tới lượt giới chủ đầu tư cho các công trình giao thông theo hình thức BOT ở Cần Thơ, Sóc Trăng đối diện với rủi ro phải nhấc barrier lên để các loại xe qua lại miễn phí.

Xin bạn xem tiếp bài Con ‘giun’ xéo mãi cũng quằn tại Chân Trời Mới Media.

(Visited 1 times, 1 visits today)