Có ghi âm, ghi hình công an mới được hỏi cung

Một dự thảo thông tư mới quy định công an không được hỏi cung bị can và lấy lời khai người liên quan nếu không có bố trí thiết bị ghi âm, ghi hình.

Dự thảo Thông tư liên tịch do Bộ Công an, Viện Kiểm sát Nhân dân Tối cao, Toà án Nhân dân Tối cao và Bộ Quốc phòng ban hành và được truyền thông trong nước loan tin vào ngày 8 tháng 11.

Theo dự thảo vừa nêu, người có thẩm quyền của các cơ quan phụ trách việc điều tra sẽ quyết định hình thức ghi âm hoặc ghi hình có âm thanh. Hoạt động lấy lời khai, hỏi cung sẽ không được diễn ra nếu không có quá trình ghi âm ghi hình, hoặc phải dừng lại nếu gặp trở ngại về kỹ thuật.

Mục đích của dự thảo này nhằm phát hiện những án oan sai hoặc trường hợp dùng nhục hình để lấy lời khai. Tại phiên toà, thẩm phán hoặc chủ toạ có quyền nghe, xem nội dung của bản ghi âm ghi hình trong trường hợp cần thiết.

Dự thảo này cũng quy định rõ ở Điều 4 các hành vi bị nghiêm cấm trong quá trình ghi âm ghi hình như chỉnh sửa, cắt ghép, giả mạo, huỷ bỏ, làm sai lệch dữ liệu.

(Visited 1 times, 1 visits today)