Công dân Đài Loan 'an toàn' ở Formosa

Bộ Ngoại giao Đài Loan xác nhận các công dân Đài Loan tại nhà máy thép Formosa Hà Tĩnh và gia đình của họ ‘an toàn’ trong cuộc biểu tình Chủ Nhật.

(Visited 1 times, 1 visits today)