“CIA thất bại sau 638 vụ mưu sát Fidel Castro”

Cũng như Hồ Chí Minh, F. Castro thật sự là một kẻ hoang dâm, đạo đức giả, bàn tay đã vấy máu đồng bào của họ thế mà những bộ máy nhà nước ca tụng tôn vinh những con quỷ đó như là thần thánh

(Visited 1 times, 1 visits today)