Chuột tự đầu thú!

Chuột tự đầu thú!

con chuột sợ ông, chạy sang nhà người ta ở xóm trên, ông vẫn ném được nó bất tỉnh rồi mang nó về nhà, bỏ lên thớt, trưng cho cả nhà xem. Cả họ nhà em ai cũng phục ông, nhưng ông bảo mọi người là không phải ông ném đâu, nó tự về nhà khấu đầu nhận tội trước ông đấy.

Xin bạn xem tiếp bài Chuột tự đầu thú! tại Chân Trời Mới Media.

(Visited 5 times, 1 visits today)