Chương trình ưu đãi khi sử dụng xe điện ngầm cho trẻ em Thành phố Đài Bắc và Tân Bắc 27/1 bắt đầu thực thi

Chương trình ưu đãi vé xe điện ngầm dành cho trẻ em tại hai thành phố Đài Bắc và Tân Bắc sẽ được triển khai trước tại Thành phố Đài Bắc vào ngày 27/1, với mức ưu đãi giảm 40% đến 50% giá vé. Thị trưởng Tp Đài Bắc ngài Kha Văn Triết ngày 13/1 cho biết, kế hoạch giảm 50% giá vé cho trẻ em nếu như có vấn đề về tổng tính giá cả, chỉ cần Tp Tân Bắc cùng thảo luận với Công ty xe điện ngầm thì ông sẽ không có ý kiến nào thêm. 
 
Đối tượng nhận ưu đã giảm giá vé xe điện ngầm là trẻ em ở độ tuổi 6 đến 12 tuổi có hộ khẩu Tp Đài Bắc, khi sử dụng phương tiện xe điện ngầm sẽ được giảm 40% giá vé. Vào 12/1 Cục xã hội Tp Đài Bắc đã chuyển công văn đến cho Chính quyền Tp Tân Bắc, đánh giá xem liệu hai Tp có thể đồng bộ thực thi chương trình ưu đãi này hay không. 
 
Thị trưởng Tp Đài Bắc Kha Văn Triết ngày 13/1 trong lúc tham dự Cuộc thi bóng bầu dục Cúp Tp Đài Bắc kỳ thứ 1 ông trả lời phỏng vấn cho biết, lựa chọn phương án giảm 40% là có nguyên do, nếu giảm 50% thì giá vé chuẩn 25 đồng Đài tệ sau khi ưu đãi còn 12,5 đồng, tuy nhiên hiện tại tiền Đài Loan không có trị giá 5 hào, như vậy sẽ gây ảnh hưởng đến việc tổng kết toán số tiền. 
 
Ông cho biết, nếu Tp Tân Bắc muốn áp dụng ưu đãi giảm 50% thì ông có ý kiến, nhưng giá vé trẻ em là mức giá 12 đồng hay 13 đồng thì vấn đề này phải được nói rõ. Ông cho rằng tiền hỗ trợ vé là do Công ty xe điện ngầm Đài Bắc thu của Chính quyền Tp Tân Bắc, nếu đôi bên đã thương lượng thì ông sẽ không có thêm ý kiến. 
 
Thị trưởng Tp Đài Bắc cho biết, để hưởng ứng chương trình giá vé ưu đãi cho trẻ em, lập trình máy cảm ứng thẻ xe điện ngầm cũng phải cho điều chỉnh lại, nếu tiến độ bên Tp Tân Bắc không có gì trục trặc thì chương trình này nhất định sẽ rất thành công. 
 
Tường Vy
 

(Visited 1 times, 1 visits today)