Chương trình phát thanh Đài Á Châu Tự Do sáng ngày 15/10/2018

Chương trình phát thanh Đài Á Châu Tự Do sáng ngày 15/10/2018

Chương trình phát thanh trực tiếp của Đài Á Châu Tự Do sáng thứ Hai, 15/10/2018. Quý vị cũng có thể nghe tại facebook.com/RFAVietnam và trang web RFATiengViet.net

(Visited 1 times, 1 visits today)