Chúng ta thì … ngược lại!

Chúng ta thì … ngược lại!

Quốc gia hay con người nào cũng có bên trong hai mặt tốt, xấu. Người Nam Hàn là hiện thân cho cái tốt đã mạnh hơn, lớn hơn, can trường bất khuất hơn – trỗi dậy và đè bẹp cái xấu, đưa quốc gia của họ vào con đường tốt đẹp như ngày nay.

Còn (phần đông) chúng ta thì ngược lại…

Xin bạn xem tiếp bài Chúng ta thì … ngược lại! tại Chân Trời Mới Media.

(Visited 2 times, 1 visits today)