Chúng không phải người, cũng không bằng thú vật

Chúng không phải người, cũng không bằng thú vật

Tôi không biết thường ngày bọn đó ăn gì để sống. Chắc chắc chúng không ăn thực phẩm dành cho con người. Vì nếu chúng ăn những thứ con người ăn thì phải cư xử như một con người. Mà hình như chúng cũng không ăn thức ăn dành cho thú vật; vì thú vật cũng không vô ơn, mọi rợ, khốn nạn như thế.

Xin bạn xem tiếp bài Chúng không phải người, cũng không bằng thú vật tại Chân Trời Mới Media.

(Visited 1 times, 1 visits today)