Chủ tịch Ủy hội EU đề xuất lập quân đội

EU cần có lực lượng quân đội chung, ông Jean-Claude Juncker nói với các dân biểu Nghị viện châu Âu tại Strasbourg.

(Visited 1 times, 1 visits today)