Chủ quyền và quyền

Chủ quyền và quyền

Fb. Vũ Kim Hạnh|

Người Việt sắp được chính thức xài nhân dân tệ rồi, kễ từ 12/10/2018? Theo hiến pháp thì chỉ có một thứ đồng tiền của quốc gia được lưu hành, bây giờ sao lại thế? Đó là câu hỏi mình gặp mấy hôm nay…Sáng qua, mới 5g tôi có một cuộc “chat” ngắn với một doanh nghiệp. “Thế là thế nào, chị Hạnh ơi? Áp dụng thông tư 19 thì hàng Việt càng khổ, càng chết, đúng không?

Xin bạn xem tiếp bài Chủ quyền và quyền tại Chân Trời Mới Media.

(Visited 7 times, 1 visits today)