Chóp bu Việt Nam chỉ ‘bảo vệ dầu khí’, không phải ngư dân!

Chóp bu Việt Nam chỉ ‘bảo vệ dầu khí’, không phải ngư dân!

Giới chóp bu VN trong tư thế “dựa Mỹ đối Trung”, một sự thật trần trụi và đau đớn là giới chóp bu này đã chỉ quan tâm đến việc bảo vệ những mỏ dầu và khí đốt phục vụ cho lợi ích cùng sự tồn tại của đảng cầm quyền, trong khi chẳng hề quan tâm đến nhiều cái chết của ngư dân Việt bị bắn giết bởi tàu TQ.

Xin bạn xem tiếp bài Chóp bu Việt Nam chỉ ‘bảo vệ dầu khí’, không phải ngư dân! tại Chân Trời Mới Media.

(Visited 1 times, 1 visits today)